BEFRI DINE KLØENDE OG LØBENDE ØJNE

Lad ikke foråret lukke dig inde. Lecrolyn sine (natriumcromoglicat) øjendråber uden konserverings-midler ved allergi.
KØB NU

behandle
allergisymptomer

Lider du af kløende, røde og irriterede øjne på grund af pollenallergi? Lecrolyn sine er øjendråber uden recept, der lindrerubehag. Brug regelmæssigt hver dag. Det anbefales, at du fortsætter behandlingen i hele pollensæsonen, eller så længe du føler symptomerne.
 • UDEN KONSERVERINGSMIDDEL
For dig, der ikke ønsker konserveringsmidler i øjnene. Konserveringsmidler kan forårsage øjenirritation og yderligere irritere allergiske øjne.
 • FUNGERAR MED KONTAKTLINSER
Uden konserveringsmidler - anbefalestil dig, der bruger kontaktlinser. Du kan fortsætte med at bære kontaktlinserunder behandlingen.
 • LET AT BÆRE
Hav altid Lecrolyn sine med dig i allergisæsonen. Normal dosis til børn og voksne:1 til 2 dråber i hvert øje to gange om dagen.
 • OTTE UGERS HOLDBARHED
Et filter, der er særligt udvalgt til Lecrolyn sine, holder forurenende stoffer ude og giver op til otte ugers holdbarhed, efter at flasken er åbnet.
 • 95% mindre plast
Ved at bruge konserveringsfri flaske i stedet for en enkeltdosisbeholder, reducerer du plastforbruget med 95%.


Læs indlægssedlen grundigt inden brug.

Velkommen ud!

forårsfest for allergikere

Mød foråret og behandle dine problemer med allergisk
øjenbetændelse. Almindelige symptomer på øjenallergi er:
 • RINDENDE ØJNE ELLER ØJNE SOM LØBER I VAND
 • RØDE ELLER BETÆNDTE ØJNE
 • KLØENDE ØJNE
 • HÆVEDE ØJENLÅG
Akut allergisk øjenbetændelse er almindelig. Problemet optræder om foråret og sommeren i ca. 20 procent af befolkningen, ofte med allergisk rhinitis og også astma.

SåDAN LINDRER DU KLØENDE OG IRRITEREDE ØJNE

Der du af kløende, røde og irriteredeøjne på grund af pollenallergi?
Lecrolyn sine er øjendråber uden recept, der lindrer ubehaget.
 • ÅBN FLASKEN
 • TRÆK NED IDIT NEDERSTE ØJENLÅG
 • TRYK EN DRÅBE UD
 • RYST FLASKEN OG SKRU
  HÆTTEN PÅ
Læs indlægssedlen grundigt inden brug.

HVAD ER LECROLYN SINE

Dråbeflasken med Lecrolyn sine er udviklet med et særligt filter, der holder forurenende stoffer ude. Takket være dette filer, kan du bruge Lecrolyn sine i op til otte uger efter, at flasken er åbnet - helt uden konserveringsmiddel! Klik på filmen ovenfor og se hvordan du lettest anvender dråbeflasken
KØB NU
Forkortet produktresumé
Lecrolyn sine øjendråber, opløsning, natriumcromoglicat 40 mg/ml.Indikationer: Symptomatisk behandling af allergisk conjunctivitis hos voksne og børn. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et ellerflere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Hyppighed ikke kent: Overfølsomhedsreaktioner. Almindelig: Forbigående svien eller lokalirritation.Advarsler/forsigtighedsregler: Hvis symptomerne fortsætter eller forværres, bør patienten søge læge. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsstudier.Dosering: Dosis bestemmes individuelt for hver enkelt patient. Den anbefalededosis for børn og voksne er: 1 til 2 dråber i hvert øje to gange dagligt. Lecrolynsine skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal kontrol af symptomerne.Administration: Ved samtidig behandling med andre øjendråber bør øjendråberne inddryppes med 15 minutters mellemrum. Overdosering: Der foreligger ingenoplysninger om uønskede hændelser i forbindelse med overdosering.Pakningsstørrelser og pris: Hvid flaske indeholdende 5 ml eller 10 ml opløsning. Pakninger med 1, 2 eller 3 flasker (5 ml) og 1 flaske (10 ml). Sewww.medicinpriser.dk for aktuelle priser. Udleveringsgruppe: HF. Tilskudsstatus:PALKO Allergisk konjunktivitis. Ovenstående resumé er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fuldstændige produktresumé kan vederlagsfritrekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen eller findes påLægemiddelstyrelsens hjemmeside: http://laegemiddelstyrelsen.dk/. Dato for ændring af produktresuméet: 3 december 2018. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Santen Oy, Niityhaankatu 20, SF-33721 Tampere, Finland. Kontakt (lokal repræsentant): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A,169 79 Solna, Sverige.  
Telefon: +46 8444 75 60. E-post: info.dk@santen.com.
Læs indlægssedlen grundigt inden brug.