(natriumcromoglicat)

LIDER DU AF ØJENALLERGI?

Reklame

LAD IKKE FORÅRET LUKKE DIG INDE. 

BEFRI DINE ØJNE FRA SYMPTOMER PÅ ALLERGI.

ØJENDRÅBER 

UDEN RECEPT 

VED ALLERGI

BRUGERVENLIG DRÅBEFLASKE

UDEN KONSER-

VERINGSMIDDEL

Lecrolyn sine findes i en 5 ml og 10 ml flaske.

Lecrolyn sine indeholder ingen konserveringsmidler.

TO MÅNEDERS HOLDBARHED

KAN BRUGES SAMMEN MED KONTAKTLINSER

Et filter, der er særligt udvalgt til Lecrolyn sine, holder forurenende stoffer ude og giver op til to måneders holdbarhed, efter at flasken er åbnet.

Øjendråber uden konserveringsmiddel anbefales til dig, der bruger kontaktlinser.

TO MÅNEDERS HOLDBARHED UDEN KONSERVERINGSMIDDEL!

Dråbeflasken med Lecrolyn sine er udviklet med et særligt filter, der holder forurenende stoffer ude. Takket være dette filer, kan du bruge Lecrolyn sine i op til to måneder efter, at flasken er åbnet - helt uden konserveringsmiddel!

Klik på filmen nedenunder og se hvordan du lettest anvender dråbeflasken.

Fås i håndkøb på apoteket!

BEKÆMP ALLERGIEN. SKÅN ØJNENE.

SantenPharma AB, Tel +46 8 444 75 60

Forkortet produktresumé Lecrolyn sine øjendråber, opløsning, natriumcromoglicat 40 mg/ml

Indikationer: Symptomatisk behandling af allergisk conjunctivitis hos voksne og børn. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Hyppighed ikke kent: Overfølsomhedsreaktioner. Almindelig: Forbigående svien eller lokalirritation. Advarsler/forsigtighedsregler: Hvis symptomerne fortsætter eller forværres, bør patienten søge læge. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsstudier. Dosering: Dosis bestemmes individuelt for hver enkelt patient. Den anbefalede dosis for børn og voksne er: 1 til 2 dråber i hvert øje to gange dagligt. Lecrolyn sine skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal kontrol af symptomerne. Administration: Ved samtidig behandling med andre øjendråber bør øjendråberne inddryppes med 15 minutters mellemrum. Overdosering: Der foreligger ingen oplysninger om uønskede hændelser i forbindelse med overdosering. Pakningsstørrelser og pris: Hvid flaske indeholdende 5 ml eller 10 ml opløsning. Pakninger med 1, 2 eller 3 flasker (5 ml) og 1 flaske (10 ml). Se www.medicinpriser.dk for aktuelle priser. Udleveringsgruppe: HF. Tilskudsstatus: PALKO Allergisk konjunktivitis. Ovenstående resumé er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fuldstændige produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra indehaveren af markedsføringstilladelsen eller findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: http://laegemiddelstyrelsen.dk/. Dato for ændring af produktresuméet: 3 december 2018. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Santen Oy, Niityhaankatu 20, SF-33721 Tampere, Finland. Kontakt (lokal repræsentant): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: +46 8 444 75 60. E-post: info.dk@santen.com.

PP-LECROL-DK-0004 / MARTS 2018